Bostadsrättsföreningen Apotekaren
 

Vid lägenhetsrenovering

Om du skall renovera/bygga om din lägenhet så iaktta försiktighet och meddela först styrelsen vad du tänkt göra. Undvik störande arbete under kvällar (efter 20.00) och helger.

Om det gäller en större ombyggnad skall du fylla i nedanstående blankett som finns som pdf-fil. Lämna den sedan till styrelsen för godkännande. Föreningens postbox finns på Rådmansgatan 9.

Endast behörig rörmokare eller elektriker får stänga av vatten eller el. Styrelsen skall informeras och avisering göras i god tid på insidan av porten till aktuell trappuppgång


Copyright © 2023 Brf Apotekaren


Top