Bostadsrättsföreningen Apotekaren
 

Styrelsen

Ordförande:
Eila Wirefors-Haag
Eriksgatan 16
Tel. 312 48 / 0224-63033
eila.wirefors@posthem.se

vice Ordf:
Lars Olsson
Handelsbanken
Tel.416641 / 070-6797426
lao101@handelsbanken.se

Sekreterare
Ingrid Brolin
Kungsgatan 13
broliningrid@gmail.com
Tel. 477585

Övriga styrelsemedlemmar:

Vice värd
Ulf Monié
Kungsgatan 13
Tel. 329 77 / 070-4917931
ulfmonie@hotmail.com

Erika Thyr
Rådmansgatan 7
Tel. 21603 / 0760-216031
erikathyr@live.se

Suppleanter:

Mats Görl
Kungsgatan 13
Tel. 442494 / 070-5532120
matsgorl@gmail.com

Linda Enström
Kungsgatan 13
Tel. 070-553 21 20

Revisorer:
Torgny Vicksell
Rådmansgatan 9
(Redovisningsservice)
torgny@redovisningsservice.com

Gustav Wegeman
Rådmansgatan 9
gustav@redovisningsservice.com

 

Mailadress till styrelsen: brfapotekaren@hotmail.com


Copyright © 2021 Brf Apotekaren


Top